Elektronische leeromgeving

8 oktober 2014

Voor twee privécursisten zet ik elke week oefeningen op maat klaar in de ‘E-cademie’. De cursisten spreken buiten de les een opdracht in of maken een oefening en daarna ontvangen ze van mij persoonlijke feedback via het systeem. De cursisten zijn enthousiast over deze elektronische werkvorm en zij vinden dit een mooie aanvulling op het privétraject.Een kleurrijk jaar

27 december 2013

Talent voor Taal heeft in 2013 veel cursisten begeleid bij het leren van de Nederlandse taal. Talent voor Taal geeft les in een groep, maar ook veel privécursisten volgen taallessen. De privécursisten komen uit allerlei landen: Japan, Thailand, de Filipijnen, Brazilië, Barbados, Egypte, Turkije, Indonesië, een kleurrijk gezelschap. Fijn dat zoveel mensen mij weten te vinden. Ook in 2014 hoop ik weer veel cursisten te kunnen begeleiden.
Talent voor Taal wenst iedereen een kleurrijk 2014 toe!Taal voor het Leven

21 oktober 2013

Het project Taal voor het Leven heeft aan Talent voor Taal gevraagd om een basistraining te verzorgen voor taalvrijwilligers. Een taalvrijwilliger gaat na de training aan de slag als taalcoach of voorlezer. Tijdens de cursus verdiepen we ons in de problematiek en de aanpak van laaggeletterdheid en we praten over de begeleiding van het leren lezen en schrijven bij volwassenen.
Wilt u ook taalvrijwilliger worden? Kijk voor meer informatie op de website van Taal voor het Leven.Oefeningen blijven populair

13 september 2013

Op de site van Talent voor Taal vind je oefeningen met tegenstellingen en je kunt oefenen met de vragen voor het inburgeringsexamen in het buitenland. Gemiddeld komen 200 bezoekers per dag op deze site. Leuk dat de oefeningen nog steeds zo populair zijn. Heb je opmerkingen of ideeën voor verbetering, laat het ons weten.Een andere bril?

11 juli 2013

Op een netwerkbijeenkomst van Vrijwilligerspunt Leidschendam-Voorburg heeft Talent voor Taal een presentatie gegeven over interculturele communicatie. Vrijwilligerspunt en Fox AOB organiseerden deze avond. De toehoorders werken allemaal met anderstalige vrijwilligers en Corintha heeft gesproken over het overbruggen van cultuurverschillen. Vanuit welk perspectief kijken we tegen situaties aan? Hoe kunnen we ons taalgebruik aanpassen? We spraken over het begrip cultuur en over de praktijk op de werkvloer. Er ontstonden levendige discussies en er werden praktische tips aangereikt. Kijken we nu met een andere bril?Nieuw inburgeringsexamen

30 mei 2013

Talent voor Taal heeft voor FOX AOB een aantal cursisten opgeleid voor het nieuwe inburgeringsexamen. De KNS toets en TGN toets zijn niet veranderd, maar de cursisten maken nu ook een aparte lees-, schrijf- en luistertoets. De kandidaat krijgt een cijfer voor de toetsen en de eerste cursist is met prachtige cijfers geslaagd: een 8, een 8, een 9 en een 10. In juni doen nog zeven cursisten examen, best spannend!Actief op Facebook

6 april 2013

Talent voor Taal is nu ook te vinden op Facebook. Kijk op Facebook voor de laatste nieuwtjes en foto’s. Je kunt Talent voor Taal natuurlijk ‘liken’!Kamerlid op bezoek bij de inburgeringsgroep

4 februari 2013

Mevrouw Sadet Karabulut (Kamerlid van de SP) is op werkbezoek geweest in Voorburg en zij heeft o.a. de inburgeringsgroep bij FOX AOB bezocht. Corintha en de cursisten vonden dat natuurlijk heel leuk. Vooraf hebben de cursisten op internet informatie gezocht over mevrouw Karabulut en over haar werk als Tweede Kamerlid.
Tijdens het bezoek waren de cursisten in groepjes aan de slag en mevrouw Karabulut heeft met veel belangstelling vragen gesteld aan de cursisten. Best spannend natuurlijk, maar de cursisten vertelden enthousiast. Een cursist vroeg hoe mevrouw Karabulut het vond in de groep, ze antwoordde: “Leerzaam en ook heel gezellig!”Taalcentrum Taaldesk Taal@pp…

31 januari 2013

De Hogeschool van Rotterdam is op zoek naar een naam voor de taalondersteuning aan studenten. Voorlopig is gekozen voor de naam Taalcentrum, maar misschien komt er nog een modernere naam. In het Taalcentrum krijgt de student van de hogeschool individuele ondersteuning bij het ontwikkelen van zijn taalvaardigheid. Het Taalcentrum is in de opstartfase, maar er wordt hard gewerkt aan een professionele aanpak. Talent voor Taal werkt enthousiast mee aan dit project.Enthousiaste evaluaties

27 december 2012

Deze maand hebben acht medewerkers van Florence in Rijswijk de training afgerond. In groepjes van vier volgden de medewerkers een taaltraining op maat. De cursisten schreven op het evaluatieformulier dat ze deze individuele opzet prettig vonden. Ook waren ze erg tevreden over de goede ondersteuning van de docente Marga. Vier cursisten gaan in 2013 verder met het leren van de Nederlandse taal. Marga zal deze groep vanaf januari weer gaan begeleiden.Een doosje paracetamol…

8 november 2012

Via NIOW verzorgt Talent voor Taal een privétraining bij Apotex. Tijdens een uitgebreide rondleiding bij het farmaceutische bedrijf kreeg Corintha uitleg over het produceren van medicijnen. Met eigen ogen kon ze zien hoe de tabletten worden gemaakt en verpakt. Het was leuk dat de medewerkers zoveel tijd namen om uit te leggen hoe het proces verloopt. Corintha kijkt vanaf nu met andere ogen naar een doosje paracetamol!Staatsexamen Luisteren

29 oktober 2012

Talent voor Taal begeleidt cursisten die meer keren zijn gezakt voor het onderdeel Luisteren van Staatsexamen NT2. Wat maakt dit examen zo moeilijk? Allereerst heb je tijdens het examen geen ondersteunende beelden en hoor je de tekst maar 1 keer. Bovendien is het hele examen digitaal, zodat je geen aantekeningen kunt maken.
Tijdens de examentraining werken we aan luisterstrategieën, het activeren van de voorkennis en het vergroten van de woordenschat. Corintha bespreekt ook hoe de cursist zich thuis kan voorbereiden m.b.v. internet en de radio.Ondersteuning vrijwilligers

19 september 2012

Vluchtelingenwerk Rijswijk doet een beroep op Talent voor Taal om vrijwilligers te ondersteunen. Vijftien vrijwilligers verzorgen taallessen aan groepen cursisten op verschillende niveaus. Er wordt enthousiast gewerkt en veel vrijwilligers zijn al jaren actief. Corintha loopt nu mee in de taalgroepen en ze geeft didactische tips. Talent voor Taal zal ook workshops verzorgen over bijvoorbeeld het werken met portfolio’s en de nieuwe eisen van de inburgering.Vakantie voorbij

20 augustus 2012

Talent voor Taal heeft veel energie opgedaan tijdens de vakantie, dus met plezier gaan we weer aan de slag. De inburgeringsgroep in Voorburg bereidt zich verder voor op het inburgeringsexamen. De groep schoonmakers bij de Shell verdiept zich in Nederlands op de werkvloer en de medewerkers van Florence verbeteren hun schrijfvaardigheid. Verder is een aantal cursisten alweer gestart met de privélessen in Voorburg of op locatie. Bij de Hogeschool Rotterdam werkt Corintha mee aan een project om de taalvaardigheid van de studenten te vergroten. Mooie projecten!Een toets voor de docent

31 mei 2012

Voor Flair Talen verzorgt Talent voor Taal een traject Nederlands op de Werkvloer aan schoonmaaksters bij de Shell. Voordat Corintha de trainingen kon geven kreeg ze een veiligheidstest. Na een film en een presentatie over het voorkomen van ongelukken op de werkvloer moest Corintha ook een toets doen! Ze is geslaagd en nu kan ze elke week met haar eigen pasje het gebouw binnen om de training te geven.
Een groep van 12 schoonmakers en schoonmaaksters zijn gedurende 25 weken hard aan het werk om hun Nederlandse taalvaardigheid te verbeteren.Afronding minor NT2

31 mei 2012

De studenten van de Hogeschool Rotterdam zijn bezig met de afronding van de minor NT2. De studenten hebben een toets gedaan en ze hebben een dossier met portfolio, stageverslag en opdrachten ingeleverd. Dat was een flinke klus! Op dit moment voert Corintha de individuele eindgesprekken. In dit gesprek vertellen studenten o.a. tot welke nieuwe inzichten ze zijn gekomen en worden ze bevraagd over hun bewijzen in het portfolio.
Ook evalueren we de bijeenkomsten van de minor. Vooral de afwisselende werkvormen en interessante onderwerpen als interculturele communicatie noemen de studenten als positieve punten.Training in directeurskamer

14 april 2012

Vier medewerkers van Florence in Rijswijk volgen elke dinsdagavond een Nederlandse taaltraining. De directeur van woonzorgcentrum Steenvoorde stelt zijn mooie kamer beschikbaar!
Bij de intake vertelden de medewerkers dat ze blij zijn dat de werkgever deze cursus aanbiedt. Een medewerker Zorg wil bijvoorbeeld haar schrijfvaardigheid verbeteren, zodat ze minder fouten maakt in haar rapportages. Een transportmedewerker gaat voor het eerst naar een Nederlandse taaltraining en wil vooral zijn spreekvaardigheid verbeteren.
Na de intake hebben we voor elke cursist een individueel programma opgezet. Marga Uijttenboogaard, een ervaren professional met wie Talent voor Taal graag samenwerkt, verzorgt de training.‘We gaan jou missen!’

14 april 2012

Dat zeiden de cursisten bij de laatste les Nederlands op de werkvloer in het Erasmus MC. Bij de afsluitende individuele gesprekken vertelden de schoonmaaksters dat ze veel geleerd hebben en dat ze vooral meer durven. Hatice begint nu zelf een gezellig praatje met een collega, Sebahat is niet bang meer om fouten te maken wanneer ze in de koffiepauze met verpleegkundigen praat en Yadikar vertelt dat ze om uitleg durft te vragen als ze de voorvrouw niet begrijpt.
Bij de laatste les waren ook de managers van de GOM aanwezig, zij spraken hun waardering uit over de inzet van de cursisten. De cursisten zijn trots en ook de docent is apetrots!Nieuwe cursisten

29 maart 2012

Deze maand hebben vijf privécursisten zich aangemeld bij Talent voor Taal. Iedere cursist heeft natuurlijk een andere opleidingsvraag. We werken bijvoorbeeld aan de schrijfvaardigheid van een Indonesische zakenvrouw. Zij wil haar schriftelijke communicatie met de klanten verbeteren.
Een enthousiaste medewerker van de Shell wil op korte termijn het inburgeringsexamen halen. Tijdens zijn zakenreizen naar Parijs en Amerika hebben we contact via Skype, zodat de Nederlandse lessen gewoon door kunnen gaan.Dutch Classes op de Hogeschool

15 maart 2012

Talent voor Taal verzorgt ‘Dutch Classes’ voor 24 studenten uit verschillende landen van Europa. De internationale Hbo-studenten volgen een deel van hun studie in Nederland en de Nederlandse lessen maken deel uit van dit project.
We hebben de lessen praktisch opgezet. De studenten gaan aan de slag met dialogen die zij in het dagelijks leven kunnen toepassen. De werkvorm ‘TPR’ is een vast onderdeel van de les en dit leidt regelmatig tot hilariteit. Twee enthousiaste studenten van de minor NT2 assisteren tijdens de lessen.Vernieuwde site

2 maart 2012

Zoals u ziet hebben we de site van Talent voor Taal vernieuwd. De teksten zijn aangepast en Corintha kan nu zelf nieuwsitems en foto’s toevoegen. De populaire oefeningen op de site voor het inburgeringsexamen zijn niet veranderd. U vindt de oefeningen onder ‘Cursist’. Heeft u opmerkingen of is er iets dat niet goed werkt? Laat het ons weten!Minor NT2 en Inburgering bij de Hogeschool Rotterdam

25 februari 2012

Voor het tweede jaar geeft Corintha een minor op de HR. Het gaat om deeltijdstudenten die overdag lesgeven in het reguliere onderwijs en in de minor hun bekwaamheid NT2 halen. We bestuderen het Handboek NT2 en we koppelen dit aan praktische voorbeelden en activerende werkvormen. Corintha vindt het verzorgen van de minor een uitdagend en leuk project.Schoonmaaksters volgen Nederlands op de werkvloer

25 februari 2012

Voor Flair Talen verzorgt Talent voor Taal een training voor 15 schoonmaaksters in het Erasmus Medisch Centrum. Tijdens de lessen gaan we aan de slag met situaties en documenten die de cursisten ook op de werkvloer tegenkomen. We oefenen gesprekken met de voorvrouw, we praten over veiligheidsinstructies van de Gom, we lezen het CAO-boekje en we doen luisteropdrachten bij fragmenten uit het journaal.

Aan het begin van het traject waren de cursisten nog afwachtend, maar al snel was iedereen gewend en nu werken we in een ontspannen sfeer.Studiereis ‘Inburgering Andersom’ in Turkije

25 februari 2012

Samen met tien vakgenoten is Talent voor Taal in Istanbul en Cappadocië geweest om te ervaren hoe het is om in een nieuw land een nieuwe taal te leren. Het was een indrukwekkende reis met een afwisselend programma. We spraken met inburgeraars en we woonden een Nederlandse les bij, we bezochten scholen en kregen een lunch bij een boerenfamilie.

Na een korte introductie over de Turkse taal moesten we als echte inburgeraars praktijkopdrachten uitvoeren in de stad Urgüp. Erg moeilijk! Daarnaast maakten we kennis met de mooie stad Istanbul en het prachtige landschap van Cappadocië. Zie ook Turkije Speciaal en Delken&Boot.Ontwikkeling CP Hometrainer

25 februari 2012

In samenwerking met Delken&Boot heeft Talent voor Taal de ‘CP-Hometrainer Werk’ ontwikkeld. De CP-Hometrainer is een praktijkgericht werkboek inclusief filmpjes met authentieke gesprekken. Cursisten die zich voorbereiden op het inburgeringsexamen oefenen met spreeksituaties, verschillende formulieren en leesteksten. Bestel hier het cursusmateriaal.